top of page
IMG_1260.JPG

Over ZuidtrAnt-W

ZuidtrAnt-W is in oktober 2019 opgericht door tien coöperanten van de energiecoöperatie Zuidtrant om deel te kunnen nemen aan bv Warmte Verzilverd. Via deze vennootschap werken we samen met onze partners Ecopower en Kelvin Solutions om de overschot aan warmte uit industriële processen te oogsten om zo gebouwen te verwarmen en sanitair warm water aan te bieden.

 

ZuidtrAnt-W is net als ZuidtrAnt een energiecoöperatie, een initiatief van burgers die voor duurzame energieprojecten middelen bij elkaar brengen en beheren. Het gaat om energiebesparende projecten en investeringsprojecten rond hernieuwbare energie.

 

Onze coöperanten krijgen een dividend uitgekeerd als er winst wordt gemaakt. ZuidtrAnt-W is een coöperatie met een sociaal oogmerk. Dat betekent dat we een deel van onze winst investeren in een maatschappelijk doel dat wordt gekozen op de jaarlijkse algemene vergadering.

ZuidtrAnt-W staat helemaal achter de ICA definitie van een coöperatie: “Een coöperatie is een autonome organisatie van personen die zich vrijwillig verenigen om hun gemeenschappelijke economische, sociale of culturele behoeften en ambities te behartigen door middel van een onderneming waarvan ze samen eigenaar zijn en die ze democratisch controleren."

Over ZuidtrAnt-W
IMG_1281.JPG
Onze Partners

Onze Partners

f.jwwb.nl_public_w_v_c_temp-ffivirfqqeje

Ecopower

Ecopower verenigt burgers om samen te investeren in hernieuwbare energie via rechtstreekse participatie: alle aandeelhouders zijn mede-eigenaar van de productie-installaties. Met haar meer dan 50.000 coöperanten zorgt Ecopower voor een sterke steun voor het Agfa warmtenet project.

REScoop Vlaanderen

Alle burgercoöperaties voor hernieuwbare energie (oftewel REScoops) die in Vlaanderen volgens de ICA-principes werken, zijn aangesloten bij de koepelorganisatie REScoop Vlaanderen. Op Europees niveau verenigen ze zich in REScoop.eu. Onder het motto "Samenwerken loont" is
ZuidtrAnt-W actief lid van REScoop Vlaanderen.

f.jwwb.nl_public_w_v_c_temp-ffivirfqqeje

Kelvin solutions

Kelvin Solutions is een studiebureau dat oplossingen ontwikkelt voor duurzaam gebruik van warmte en koude. In het Agfa warmtenet zijn zij onze onmisbare technische partners die aan de kar trokken om dit project van de grond te krijgen.

ICA PRINCIPES

ZuidtrAnt-W staat helemaal achter de ICA definitie van een coöperatie: “Een coöperatie is een autonome organisatie van personen die zich vrijwillig verenigen om hun gemeenschappelijke economische, sociale of culturele behoeften en ambities te behartigen door middel van een onderneming waarvan ze samen eigenaar zijn en die ze democratisch controleren."

 

De fundamentele waarden van de coöperatieve beweging zijn:

  • zelfredzaamheid

  • verantwoordelijkheidszin

  • democratie, gelijkheid

  • billijkheid

  • solidariteit

 

Om deze waarden concreet te verwezenlijken, formuleerde de Internationale Coöperatieve Alliantie 7 coöperatieve principes die al meer dan 100 jaar hun nut bewijzen voor de samenleving. Wereldwijd, en in toenemende mate ook in Vlaanderen, vormen deze 7 ICA-principes het richtsnoer voor coöperaties.

 

Deze principes zijn geen theoretische concepten. Integendeel: ze zijn gegroeid uit jarenlange 'goede coöperatieve praktijken' en ze vormen het DNA van de coöperatie. Maar coöperaties zijn levende organismen die zich voortdurend aanpassen aan hun maatschappelijke context. Het is dus logisch dat ook hun erfelijk materiaal zich gestaag aanpast aan hun omgeving. Een coöperatie die deze ethische maatstaven van coöperatief ondernemen hanteert, is dus drager van een internationaal gedeelde coöperatieve identiteit.

 

   1. Vrijwillig en open lidmaatschap

   2. Democratische controle door de leden

   3. Economische participatie vanwege de leden

   4. Autonomie en onafhankelijkheid

   5. Onderwijs, vorming en informatieverstrekking

   6. Samenwerking tussen coöperaties

   7. Aandacht voor de gemeenschap

ICA Principes
Documentatie
bottom of page