top of page
Zoeken

Jaarverslag 2023: Een warm jaar voor ZuidtrAnt-W

Bijgewerkt op: 21 jun.

ZuidtrAnt-Warmte zet haar in om de energietransitie op gebied van verwarming en sanitair warm water te realiseren. Want hoewel de verwarming van woningen en tertiaire gebouwen verantwoordelijk is voor ongeveer een vijfde van de Vlaamse CO2-uitstoot gaat de omschakeling van fossiele brandstoffen naar hernieuwbare energiebronnen op dit vlak nog veel te traag. Wij gaan de uitdaging aan!


Het jaar 2023 markeerde een periode van aanzienlijke vooruitgang voor ZuidtrAnt-W. Terwijl we ons voorbereiden om op 15 oktober 2024 ons vijfjarig bestaan te vieren, zijn we al lang geen jong initiatief meer. ZuidtrAnt-W groeide uit tot een gezond, winstgevend bedrijf. Hier delen we de hoogtepunten en belangrijkste conclusies uit onze Algemene Vergadering van 2023.

 


Projecten die het Verschil Maken

  1. Warmte Verzilverd: Het warmtenet van Warmte Verzilverd leverde in 2023 8300 MWh aan restwarmte, voldoende om 550 huishoudens van warmte te voorzien en 1800 ton CO2-uitstoot te besparen. We verwachten in 2024 nog 97 wooneenheden aan te sluiten, en ook nadien komt er nog een uitbreidi waarmee het totaal aantal klanten op bijna 400 komt​​.

  2. Sint Benedictus: In Mortsel ontwikkelt projectontwikkelaar Ciril een nieuw woonproject met 52 appartementen, 15 woningen en 7 sociale appartementen. ZuidtrAnt-W zal hier warmte en koude als dienst aanbieden via een centrale geothermische warmtepomp en een kleinschalig warmtenet. De werken starten begin 2025 en de oplevering is gepland voor zomer 2026​​.

  3. Warmtenet Averegten: In Heist-op-den-Berg ontwikkelen we samen met Klimaan een warmtenet voor 75 wooneenheden. De werken begonnen in 2023 en de oplevering is gepland voor eind 2025. Dit project, met een verwachte rendement van 7% over 30 jaar, onderstreept onze ambitie om duurzame warmteoplossingen te bieden​​.

  4. R-E-FLEX: Dit project, goedgekeurd door het federale Energie Transitie Fonds, ontwikkelt een schaalbaar laadplein-concept voor netwerkflexibiliteit. Door hernieuwbare energieproductie te combineren met energieopslag, kunnen we beter inspelen op lokale elektriciteitstekorten. ZuidtrAnt-W is een geassocieerde partner in dit project, dat in november 2023 van start ging​​. 

Financiële Gezondheid en "Groei"

Het financiële resultaat van 2023 toont een bescheiden maar positieve "groei". Ons eigen vermogen steeg licht naar 1.158.285,53€, en we sloten het jaar af met een nettowinst van 10.593,96€. Omwille van enkele cash flow verplichtingen uit de BV van Warmte Verzilverd kan er dit boekjaar nog geen winst uitgekeerd worden aan de coöperanten. Maar we blijven optimistisch over de financiële vooruitzichten voor 2024, met een verwachte nettowinst van ongeveer 40.000 euro​​, zal er allicht voor het eerst dividend zijn.Bedankt aan iedereen die ons ondersteunt en bijdraagt aan onze missie. Samen maken we een verschil.

 

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page