top of page

Laten we onze huizen verwarmen, niet de planeet

ZuidtrAnt-Warmte zet haar in om de energietransitie op gebied van verwarming en sanitair warm water te realiseren. Want hoewel de verwarming van woningen en tertiaire gebouwen verantwoordelijk is voor ongeveer een vijfde van de Vlaamse CO2-uitstoot gaat de omschakeling van fossiele brandstoffen naar hernieuwbare energiebronnen op dit vlak nog veel te traag.

 

Wij gaan de uitdaging aan!

bottom of page