top of page

Onze Projecten

Klimaatscholen 2050: Zon op jouw school

Scholen zijn grote energieverbruikers en hebben dikwijls nog wel wat plaats voor een zonnedak. ZuidtrAnt ontzorgt, samen met 5 andere lokale energiecoöperaties (Beauvent, Ecopower, Energent, Pajopower, Stroomvloed), een school bij de planning, installatie en het onderhoud van een zonnedak.

Klimaatscholen legt zijn focus niet alleen op zonndaken maar ook energiemonitoring en energie-efficiëntie zijn  belangrijke pijlers van dit project.

Zowat 1500 scholen in Vlaanderen en Brussel komen in aanmerking om mee te doen in het klimaatscholen 2050 project, een enorm energie-potentieel.

Mogen we ook op jouw school rekenen om van dit klimaatinitiatief een schoolvoorbeeld van coöperatieve aanpak te maken? Zo wordt jouw school zónder investering een school die investeert in de toekomst!

Meedoen?

Klik hier https://www.klimaatscholen2050.be/ en maak duidelijk dat je via ZuidtrAnt deze mogelijkheid leerde kennen.

Investeren in zonne-energie is een duurzame investering. Wij zoeken grote daken, gekoppeld aan grote verbruikers en investeren in een zonnedak. De verbruikers nemen onze geproduceerde stroom af. Een win-win voor klimaat, gebruikers en burgers die in ons investeren.

Momenteel ligger er al 5 zonnedaken van ons in de zuidrand en zijn we volop andere mogelijkheden aan het bekijken. 

Heb jij zelf nog contacten die interesse hebben in een zonnedak? Laat het ons weten via info@zuidtrant.be!

Energiezuinig op school: jong geleerd is oud gedaan

Het project 'Energiezuinig op school' liep voor het eerst in de school Zeppelin te Mortsel. Daarna, het schooljaar 2017- 2018 gingen we langs bij OLFA in Edegem en in de Rodenbachschool in Hove.

Het project omvat een permanente meetopstelling voor gas, water en elektriciteit, een doorlichting met aanbevelingen voor energiebesparing, en een educatief luik met de kinderen van 3e,4e, 5e en 6e leerjaar.

Interesse om energie te sparen op jouw school? Laat het ons weten via de info@zuidtrant.be.

Interreg project DEELDEZON

ZuidtrAnt werkt mee aan het Interreg project DeeldeZon onder leiding van Zonnova:

 

Delen voor een duurzame toekomst, daarvoor staat DeeldeZon. DeeldeZon combineert zonnedaken, slimme laadpalen en elektrische deelauto’s en elektrische fietsen om bij te dragen aan energieneutrale wijken en buurten in Vlaanderen en Zuid-Nederland.

ZuidtrAnt werkt samen met ParknCharge/Partago en Enervalis/Greenville om de geoogste zonne-energie van de daken via bi-directionele laadpalen te beheren. Zo realiseren we door die laadpalen en de auto-accu’s van onze deelauto’s een stabiele energielevering en -opslag.

Buurauto (Zuid-Nederland en Houthalen-Helchteren) en Partago (zuidrand Antwerpen) nemen de inzet van de deelauto’s op zich.

De zonnepanelen worden geïnstalleerd door ZuidtrAnt en zijn coöperanten op publieke gebouwen, bedrijven en woningen. We mikken vooral op daken van gebouwen in woonkernen, vlot bereikbaar en voorzien van parkeermogelijkheden voor de deelwagens. Via een softwaresysteem zorgen we voor de belasting van slimme laadpalen en het voor reserveren, managen en gebruik van de auto’s.

Tegelijkertijd zetten we ons ook in om een deelfietssysteem te ontwikkelen. Kleine mobiliteitshubs worden gerealiseerd waarbij je de keuze krijgt om een deelfiets of deelauto te gebruiken.

Met DeeldeZon streven we naar de realisatie van 80 zonnedaken, 120 bi-directionele laadpalen 150 elektrische deelauto’s en 20 elektrische deelfietsen. Dit betekent het aansluiten van 240.000 zonnepanelen in heel de regio Vlaanderen en zuid-Nederland.

Interreg project RHEDCOOP

ZuidtrAnt werkt mee aan het Interreg project Rhedcoop.

Samen met enkele andere lokale energiecoöperaties: Bronsgroen, Energent ,Pajopower en Volterra.

Rhedcoop legt de focus op energetische renovaties en het toepassen van hernieuwbare energie. Dit project ontwikkelt bedrijfseconomische modellen voor verschillende soorten gebouwen. Die modellen worden via demoprojecten uitgetest en verder verfijnd.

Wij, in Antwerpen en de zuidrand, werken hiervoor samen met partners als Kamp C, lokale besturen en sociale huisvestingsmaatschappijen.Onze belangrijkste doelgroep zijn mensen die woningen betrekken en er zelf niet zo makkelijk in slaan om duurzame renovatie aan te pakken.

Alle verdere info en evolutie van dit project delen we via onze site.

Benovatiecoach - burenpremie

Wil je je woning renoveren, maar weet je niet waar te beginnen? Laat dan een renovatieaudit uitvoeren door onze expert, de benovatiecoach.

Tijdens deze audit neemt een expert je woning onder de loep. Hij/zij brengt ook de mogelijkheden voor het plaatsen van een zonneboiler of -panelen in kaart. Je krijgt een verslag waarin allerlei maatregelen worden beschreven, specifiek voor jouw woning. Daarnaast krijg je ook advies over premies en financiering. Je kiest dan zelf welke maatregelen je gaat uitvoeren en welke bijhorende besparingen je daarmee kan realiseren. In de gemeenten van de zuidrand voeren wij de audits uit tegen een vooraf vastgestelde kostprijs.

Gemeenten Hove en Kontich geven een subsidie voor het uitvoeren van een renovatieaudit. Meer info op de gemeentelijke websites:

Hove

Kontich

Ook op milieuenveiligheid.igean.be vind je meer info.

bottom of page